Yritys ei voi maksaa, eikä siirtää rahaa OP Laskulainalle, kuin erikseen mainituissa poikkeustapauksissa.

OP Laskulainalle siirtyy rahat maksetuista laskuista, jotka täsmäytetään ja nettomaksut menevät asiakkaalle ja/tai OP Laskulainalle riippuen nostetun luoton määrästä, korkomaksusta ja maksun suuruudesta.

Vastasiko tämä kysymykseesi?